ชุมชนลดเปลี่ยนโลก

การสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก ปีที่ 2 ในโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจส่งชุมชนสมัคร โปรดศึกษาใบสมัครนี้อย่างละเอียดทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูล ขอให้ดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้

1. กรอกข้อมูลที่เป็นจริงด้วยการจัดพิมพ์ และสามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับใส่ข้อมูลในใบสมัครได้ตามความเหมาะสม

2. แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ เพื่อแสดงถึงกระบวนการและผลการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น เช่น เอกสารคำสั่ง แผนงาน รายงาน ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ รูปภาพ เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ

3. ส่งเอกสารทั้งหมดมายังโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกตามช่องทางที่สะดวก ได้แก่

Email: sgwtei@gmail.com

หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่:

โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลที่รวบรวมนี้ จะใช้ในการสมัครโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก ปีที่ 2 ในโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนเมื่อสิ้นสุดการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-503 3333 ต่อ 542 – 545